Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 Συνεδριακό Κέντρο ΔΑΪΣ

Επικοινωνία

Περιεχόμενο

Νικόλας Κονδάκης, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 124), fax: 210 6617 778, e-mail: nkondakis@boussias.com

Χορηγίες

Λίζα Αντωνιάδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 158), fax: 210 6617 778, e-mail: lantoniadi@boussias.com

Θάνος Θώμος, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 322) fax: 210 6617 778, e-mail: tthomos@boussias.com

Συμμετοχές

Xαρά Κατσαρού, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 153), fax: 210 6617 778, e-mail: xkatsarou@boussias.com

Project Manager

Αικατερίνη Κιουλμπαξιώτη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 258), fax: 210 6617 778, e-mail: akioul@boussias.com

  • ΧΡΥΣΟI ΧΟΡΗΓΟΙ
  • ΜΕΓΑΛΟI ΧΟΡΗΓΟI
  • ΧΟΡΗΓΟΙ
EY
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
AIG
  • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
BCS
  • ΧΟΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
  • CONFERENCE EXPERIENCE SPONSOR

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team